Regenwaterbeheer op daken

Daken zijn een beschikbare ruimte geworden die regenwater kan opslaan en tegelijkertijd de natuur kan integreren in stedelijke gebieden en kale plekken.
Aangezien de stadsrioleringsstelsels bij grote stormen ontoereikend zijn geworden, kunnen dekdaken of begroeide daken effectief bijdragen aan het beperken van de stromen en het verlichten van daken.

Tijdelijke opslag van regenwater op het dak

Het houden van dakwater wordt erkend als een relevante economische alternatieve techniek. De huidige ontwerpnormen (NF DTU 43.1: "Daken bestemd voor tijdelijke retentie van regenwater") beperken deze functie tot ontoegankelijke daken met grind. Bescherming tegen overstromingen, vermindering van regenvervuiling, en de terugkeer van de natuur in de stad zijn verzekerd.

In toepassing van de Europese Kaderrichtlijn (KRW) waarin alle Europese wetten inzake waterbeheer zijn samengebracht, heeft een groeiend aantal gemeenten al gekozen voor een beleid van regenwaterbeheer op het perceel.
Met zijn Super Lightweight Alveolar Structures (SAUL) biedt Nidaplast een reeks producten die een gecontroleerd en duurzaam beheer van regenwater op daken mogelijk maken als alternatieve technologie.

Holle-cel-tegel voor regenwaterregulatie

Nidaroofpanelen van honingraten houden water vast in hun cellen en dragen bij tot de regulering van hevige regenval door de tijd te verlengen die de regenval nodig heeft om te stromen en af te voeren naar de stormwaternetten. De lozing in de natuur en de hoeveelheid water die naar de netwerken wordt gestuurd, worden daardoor sterk verminderd: een deel van het water kan door verdamping of evapotranspiratie worden gereduceerd als het platte dak met planten is bedekt.

Niet alleen is Nida de ideale oplossing voor de bescherming van het milieu, maar het is ook de beste manier om de hoeveelheid water die naar de netwerken wordt gestuurd, te verminderen.

Niet alleen blijft Nidaplast gevoelig voor het juiste beheer van regenwater, maar Nidaplast denkt ook aan de esthetiek en het praktische nut van onze daken of balkons. Wij bieden landschapsarchitectuur en sportoplossingen op daken, sportvelden of balkons om te profiteren van deze beschikbare oppervlakte in de stad.

Nidaplast solution toitures et terrasses

Ontdek onze aanverwante producten

NIDAROOF

Nidaroof als waterbuffer voor platte daken, biodiversiteitsdaken, sedum daken en groendaken...