Disclaimer

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Nidaplast waardeert uw interesse in onze producten en website. Wij willen dat u zich bewust bent van de manier waarop de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden behandeld en dat u zich geen zorgen hoeft te maken over uw bezoek aan onze site. De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, met inbegrip van uw e-mailadres, worden op de volgende wijze verwerkt:

Wij wijzen u erop dat wij uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden zullen gebruiken.

  • Wij bewaren de gegevens die u ons verstrekt om informatie van ons te verkrijgen (bijv. jaaroverzicht of ander document) om uw verzoek te kunnen opvolgen.
  • Wij bewaren de informatie die u ons verstrekt in verband met een sollicitatie en verwerken deze alleen voor dit doel met alle gepaste zorgvuldigheid.
  • Wij kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt pas veilig beheren als deze onze firewall (beschermingsfilter) is gepasseerd. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer u vertrouwelijke informatie verstuurt.
  • De informatie die wij bewaren, zal ook intern worden gebruikt om evaluaties van bezoeken aan onze site uit te voeren met het oog op voortdurende verbetering. We zullen het ook gebruiken om u op de hoogte te houden van Nidaplast en haar producten. Als u niet wilt dat uw gegevens voor dit doel worden gebruikt, kunt u ons dat laten weten.
  • Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet door te geven of te verkopen aan andere derden dan de verschillende afdelingen van Nidaplast of haar directe partners.

Onze website bevat links naar andere sites. Nidaplast kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid dat door deze sites wordt gevolgd.

Alle verstrekte persoonsgegevens worden bewaard in een bestand dat eigendom is van Nidaplast, Lieven Gevaertlaan 10, 3900 Overpelt, België. Deze gegevens zijn bedoeld voor de promotie van Nidaplast-producten. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot het openbare register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gebruiksvoorwaarden

Het bezoek aan deze site valt onder onze gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wetgeving. Het bezoeken van deze site impliceert uw aanvaarding, zonder beperking of uitsluiting, van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden.

Auteursrecht

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en deze rechten berusten bij Nidaplast en haar leveranciers en partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Tenzij anders vermeld, mag de informatie op de site (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluidsillustraties) niet worden gekopieerd, verplaatst, verspreid of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nidaplast. Wijzigingen aan de inhoud van de site zijn uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk beschermd zijn door het auteursrecht van hun makers.

Bescherming van handelsmerken

Nidaplast is de eigenaar van de handelsmerken Nidaplast®, Nidagravel®, Nidagarden®, Nidaroof®, Nidapan®, Nidagreen®, Nidasedum®, Azbox®... (lijst te raadplegen op het INPI) die exclusieve merken zijn die zijn geregistreerd bij het Institut Nationale de la Protection Industrielle, en als zodanig zijn beschermd.

Het gebruik van een van deze handelsmerken als generieke term, bijvoorbeeld om grindstabilisatoren aan te duiden voor Nidagravel, of honingraatkern voor Nidaplast, is wettelijk laakbaar en verboden.

Nidaplast behoudt zich het recht voor actie te ondernemen tegen derden die haar handelsmerken reproduceren op een manier of onder omstandigheden die nadelig voor haar zouden zijn.

Geen garantie of aansprakelijkheid

De informatie die op deze site wordt gepresenteerd, rechtvaardigt op geen enkele wijze enig recht of aansprakelijkheid.

De informatie en de adviezen over de toepassing van de producten die op de site en in de technische fiches worden gepresenteerd, zijn uitgebreid gelezen, maar kunnen toch fouten bevatten of variëren naar gelang van de gekozen werkmethoden en de context van de site. In geval van twijfel is het aan de gebruiker om ons te raadplegen.

Nidaplast kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor informatie op sites waartoe u via haar site toegang hebt gehad. De links zijn een service die wij u aanbieden en impliceren geen enkele verantwoordelijkheid van Nidaplast met betrekking tot de inhoud van de sites. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid te controleren of deze sites geen virussen of elementen van schadelijke aard bevatten. Wij zijn gerechtigd de informatie op onze site zonder voorafgaande aankondiging of verplichting te wijzigen.

Commentaren, vragen en suggesties

Nidaplast wenst via deze site geen strikt vertrouwelijke of privé-informatie te ontvangen. Alle informatie die u ons toestuurt (suggesties, ideeën en dergelijke) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar, rekening houdend met ons privacybeleid inzake uw persoonsgegevens, zoals hierboven uiteengezet. Door documenten naar Nidaplast te sturen, geeft u haar het onbeperkte en onherroepelijke recht om deze informatie te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te verwerken, te verspreiden en wettelijk te laten beschermen. Nidaplast heeft ook het recht om de ideeën en technieken die u haar voorlegt vrij toe te passen. Nidaplast heeft deze site met grote zorg ontwikkeld, maar verwelkomt alle suggesties of opmerkingen over de site. Als u klachten heeft over bepaalde teksten of illustraties, kunt u die ook aan ons doorgeven.

Algemeen

Nidaplast is vrij om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op haar site te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van het land waar Nidaplast haar wettelijke zetel heeft, namelijk Frankrijk, en elk geschil zal worden beheerst door Frans recht. Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een deel van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig en niet-afdwingbaar is, wordt het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden geacht te zijn geschrapt, terwijl de overige bepalingen worden geacht volledig geldig en afdwingbaar te zijn.

Cookiebeleid

Nidaplast gebruikt cookies om haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U hebt de mogelijkheid om cookies te weigeren. In dat geval vestigen wij uw aandacht op het feit dat onze websites niet optimaal zullen kunnen functioneren. Het is mogelijk dat u geen toegang hebt tot bepaalde diensten die wij op onze websites aanbieden.

Als u het genereren van cookies niet weigert en de optie 'doorgaan' kiest, gaat Nidaplast ervan uit dat u haar cookies accepteert.

Hieronder vindt u meer informatie over cookies, in de vorm van een Q&A.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gegenereerd door de website die u bezoekt en wordt opgeslagen in de browser van uw computer of mobiele apparaat - smartphone, iPhone, iPad, enz. Een cookie bevat een code die alleen kan worden gelezen door de server die hem daar heeft geplaatst. De server heeft dus geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.

Hoe wordt een cookie-bestand ontworpen?

Samenstelling van een cookie-bestand:

De naam van de server die het cookiebestand heeft gegenereerd

De vermelding van een vervaldatum

Een unieke gecodeerde code

Wat is het doel van een cookie?

Cookies stellen ons in staat om uw surfervaring als bezoeker van een van onze websites zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Met name door u in staat te stellen sneller en gemakkelijker tussen de verschillende onderdelen van de website te navigeren of door de inhoud van onze website aan uw persoonlijke voorkeuren aan te passen, bijvoorbeeld wat de taal betreft.

Waar kan ik deze koekjes vinden?

Cookies worden opgeslagen in een aparte map op de browser van uw computer of mobiele apparaat.

Wat is een 'Session Cookie'?

Deze cookie heeft als functie uw browser te herkennen voor de duur van uw bezoek aan onze websites.

Wat is een 'Persistent Cookie'?

Deze cookie heeft als functie uw browser te herkennen met het oog op herhaalde bezoeken aan onze websites.

Welke cookies zijn vereist?

Als u essentiële cookies uitschakelt, zult u merken dat sommige delen van onze websites niet werken of niet werken zoals het hoort. Nidaplast gebruikt dit type cookie wanneer u bijvoorbeeld een formulier invult of om te kunnen chatten op haar blogs. Nidaplast gebruikt 'essentiële cookies' wanneer u zich wilt identificeren op uw persoonlijke account. Met deze cookies kunnen wij uw identiteit veilig verifiëren voordat wij u toegang geven tot de persoonlijke informatie die u hebt verstrekt.

Wat is een 'Functionaliteitskoekje'

Zoals de naam al zegt, zorgen deze cookies ervoor dat onze websites optimaal functioneren, zodat u kunt genieten van een aangename en gepersonaliseerde surfervaring. Nidaplast gebruikt 'functionaliteitscookies' om uw persoonlijke voorkeuren te 'onthouden' en om te voorkomen dat bij herhaalde bezoeken dezelfde informatie wordt doorgegeven, bijvoorbeeld bij deelname aan een actie.

Het doel van deze cookies is ervoor te zorgen dat u een prettige en gepersonaliseerde browse-ervaring heeft.

Wat is een 'prestatiekoekje'

Nidaplast gebruikt 'prestatiecookies' om informatie te verzamelen over hoe u onze websites gebruikt, zodat we de inhoud en bruikbaarheid ervan kunnen aanpassen en verbeteren. Deze cookies registreren bijvoorbeeld het aantal bezoekers per pagina of de taal waarin de website het vaakst wordt geraadpleegd.

Wat is een 'Cookie van derden'

Derde partij cookies zijn afkomstig van advertenties die door derde partijen op Nidaplast websites worden geplaatst. Zij hebben tot doel de advertenties en/of de inhoud ervan aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Deze cookies zijn alleen zichtbaar als u ze niet hebt gedeactiveerd. Het gebruik van cookies van derden geeft Nidaplast of de adverteerders (de derden) op geen enkele wijze toegang tot uw persoonlijke informatie.

Wat is 'Embedded Content'

Nidaplast websites kunnen doorverwijzen naar andere sites via een klikbare link. Dit brengt u naar de website van een andere organisatie. Het is mogelijk dat de site waarnaar u bent doorverwezen ook cookies gebruikt. Nidaplast raadt u daarom aan de gebruiksvoorwaarden van de betreffende organisatie, vermeld op haar website, te raadplegen en u op de hoogte te stellen van haar privacy- en cookiebeleid.

Hoe cookies beheren

U bent zelf verantwoordelijk voor het beheer van uw cookies. U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw persoonlijke voorkeuren. U kunt geïnstalleerde cookies op elk moment verwijderen en nieuwe cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen.

De onderstaande website geeft u een overzicht van de meest gebruikte browsers en helpt u bij het instellen van uw browser volgens uw voorkeuren: http://www.aboutcookies.org/

Einde gebruiksvoorwaarden.