Buffertanks voor regenwateropslag - Infiltratiekratten

Retentie- en Buffertanks voor regenwateropslag - Infiltratiekratten

Hevige regenval kan het rioolsysteem overbelasten: de bodem niet oneindig veel water in een korte tijd opnemen. Ons regenwaterbeheersysteem zorgt dat het water tijdelijk kan worden opgeslagen in infiltratiekratten. Vervolgens  kan het hemelwater gecontroleerd worden afgevoerd of eventueel na filteren en/of zuiveren hergebruikt. 

Nidaplast regenwaterbeheer omvat een flexibel modulair regenwaterbeheersysteem dat overtollig regenwater opvangt, filtert en zuivert, en het opslaat en gecontroleerd afvoert. Sinds 2009 hebben gemeentes en bedrijven de zorgplicht voor het afvoeren van hemelwater bij extreme neerslag (Waterwet art 3.5 - GWW-sector Grond-Weg-Water).

Nidaplast-producten helpen de natuurlijke infiltratie van water te bevorderen om de natuurlijke cyclus te behouden. Regenwaterbehandeling en regenwaterretentie is een belangrijk onderdeel van stedelijke sanitatie geworden. Onze oplossingen combineren onze Ultra Light Alveolar Structures (SAUL) met verontreinigingsbeheersing en hydraulische stroomregeling, en bieden een technisch en economisch antwoord op het beheer van regenwater in ondergrondse bassins.  Tijdens hevige regenval kan het regenwater, afkomstig van bedrijfsterreinen, bedrijfsgebouwen en daken van woningen, in een retentietank opgeslagen en (tijdelijk) gebufferd worden .

Deze retentietank is voorzien van een vertraagde afvoer, een wervelventiel of retentieslang. Retentie- en Buffertanks voor regenwater. Infiltratieboxen en infiltratiekratten voor regenwater Drainage. 

  • AZBOX
  • NIDAPLAST-EP
NIDAROOF
Buffertanks voor regenwateropslag - Infiltratiekratten

NIDAROOF