AZBOX infiltratieboxen

Het AZbox-systeem - infiltratieboxen vervult de functie van tijdelijke opslag van regenwater en maakt het mogelijk ondergrondse openbare of particuliere constructies te creëren voor de GWW-sector (Grond-Weg-Water). Gemeentes en bedrijven hebben immers de zorgplicht voor het afvoeren van hemelwater bij extreme neerslag (Waterwet art 3.5) 

Bufferen en infiltreren: infiltratie herstelt de waterbalans in de bodem. Regenwater belandt aldus niet meer in de riolering. Het regenwater wordt tijdelijk opgeslagen in een buffervoorziening, om daarna geleidelijk door de bodem te worden opgenomen. Dit buffer- en infiltratieproces voorkomt uitdroging tijdens zeer droge periodes en wateroverlast tijdens de zeer natte periodes.

Lees de beschrijving

Van : m3

Referentie : 11128

AZ BOX infiltratieboxen

Afmetingen opbergmodule: 1200 x 600 mm

Hoogtes:
Als één laag (1 modulusniveau): 660 mm
Als twee lagen (2 niveaus van modules): 1270 mm
Als drie lagen (3 niveaus van modules): 1880 mm

Bij een onweersbui komt het regenwater via een of meer opvangleidingen aangesloten op een toezichtsput in het opslagsbekken. Het regenwater wordt verspreid in een net van afwateringsbuizen gelegen tussen de blokken van de AZbox-module.

Als het debiet van het binnenstromende water groter wordt dan dat van het afgevoerde water, stijgt het waterpeil langzaam in de AZbox-modules. Bij een infiltratiebekken dringt het dan in de ondergrond.

Dankzij het systeem van modulaire onderdelen zijn de componenten van de AZbox licht en eenvoudig te installeren SAUL-constructies.

Ze zijn stapelbaar en optimaliseren de logistiek op de site, met een beperkte bodem impact.

Bovendien beschikt elke module over een toezichtkanaal voor inspecties met een telebestuurde camera, maar ook over de mogelijkheid tot hydrocurage doorheen de hele levensduur van de structuur.

AZbox-opslagmodules voldoen aan de aanbevelingen van de technische gids « Ultra Lichte Honingraat Structuren (Structures Alvéolaires Ultra Légères SAUL) voor regenwaterbeheer » en profiteren van een technisch advies van CSTB.

video's in verband met uw product

Productgerelateerde toepassingen