Ondergronds regenwaterbeheer

In het kader van de preventie van overstromingen, biedt Nidaplast oplossingen voor het beheer van regenwater, en geeft de voorkeur aan zogenaamde alternatieve, innovatieve en duurzame technieken, van de grond tot het dak. Deze nieuwe alternatieve technieken zullen het mogelijk maken alle regenwater en afvloeiing van ontwikkelde ruimten in de netwerken te beheersen dankzij een superlichte alveolaire structuur (SAUL).

In het stedelijk stormwaterbeheer zijn de alternatieve technieken inmiddels tot wasdom gekomen en wordt de grote watercyclus weer in de stad geïntroduceerd. Ondanks hun talrijke voorzieningen en het feit dat zij beantwoorden aan de verwachtingen van de burgermaatschappij, worden zij nog steeds onderbenut, tot groot ongenoegen van een wetenschappelijke gemeenschap die zich inzet voor de ontwikkeling ervan.
Stormwaterbeheer wordt een burgerlijke noodzaak. Het wordt toegepast binnen een nauwkeurig regelgevend kader, dat betrekking heeft op het behoud van grondwater en oppervlaktewaterlichamen (Guide de la ville et de son assainissement (CERTU), Guide des SAUL en assainissement collectif pluvial (LCPC, CERTU - 1998, herschikking van IFSTTAR-gids - 2011))

De afdekking van de bodem, de klimaatverandering en de geografische onevenwichtigheid van de regenwatervoorraden zorgen voor een vernieuwing van het oude beheer van het regenwater. Het wordt weer een hulpbron die gecontroleerd moet worden.

Ruimte besparen en land vrijmaken

Het terugwinnen van regenwater wordt vaak geassocieerd met grote open stormwaterbekkens, meestal in de buurt van autosnelwegen of grote wegen. Maar in stedelijke en voorstedelijke gebieden is grond vaak duur en vloeroppervlakte beperkt.
Nidaplast's honeycomb modules pakken deze problemen aan.

Honingraatblokken voor opslag en retentie van regenwater

De honingraatblokken nidaplast EP of nidaflow genieten van een hoge druksterkte. Eenmaal ingegraven kunnen de opslagmodules worden gebruikt om parkeerterreinen, logistieke platforms, toegangswegen, groene ruimten... te creëren.
Bij hevige regenval wordt het afvloeiende water opgevangen door afvoerkanalen die zijn aangesloten op het begraven bassin en zo opgeslagen in de modules of geïnfiltreerd in de natuurlijke omgeving.

Met zijn productengamma's nidaplast EP, nidaflow EP, AZbox en nidaroof biedt Nidaplast een antwoord op alle problemen van een optimaal beheer van water stormwater:

  • opslag van regenwater,
  • stormwaterafvoer met beperkt debiet en verminderde vortex.
  • infiltratie,
  • behandeling, verontreiniging en/of hergebruik van hemelwater.

Nidaplast solution gestion des eaux pluviales