Regenwaterinfiltratievalleien

Onze alternatieve oplossingen voor het realiseren van regenwaterinfiltratievalleien

Net als de bekkens nemen de valleien (brede en diepe sloten) deel aan de ontwikkeling van de site. Het water wordt opgevangen via leidingen (terugwinning van water van daken of trottoirs) of direct na afspoeling op aangrenzende oppervlakken. Het water, tijdelijk opgeslagen in nidaplast Ultralight Alveolar Structures, wordt vervolgens afgevoerd naar een afvoer (netwerk, rivier) of door infiltratie in de grond. Nidaplast-oplossingen kunnen de opslagcapaciteit van valleien aanzienlijk vergroten.

Ontdek onze aanverwante producten

NIDAPLAST EP infiltratiekratten

De nidaplast EP en nidaflow regenwateropslagmodules of  Infiltratiekratten  zijn polypropyleen...