AZBOX

AZbox: regenwaterretentie- en infiltratiesysteem

Nidaplast creëerde en ontwierp de AZbox in polypropyleen.

AZbox-modules worden beschouwd als ultralichte alveolaire structuren (SAUL) zoals gedefinieerd in de technische gids van IFSTTAR. Dit is een praktische oplossing voor overstromingen gebaseerd op een ondergronds regenwaterbeheersysteem.

Deze modules maken het mogelijk:

  • het vasthouden van regenwater wanneer de structuur gewikkeld is in een waterdicht geomembraan.

In dit geval kunnen de AZ-boxen bij hevige regenbuien grote hoeveelheden water opslaan, waardoor de geleidelijke stroming naar de ontvangende omgeving en riolering wordt bevorderd. Om ervoor te zorgen dat het hemelwater in de best mogelijke omstandigheden wordt opgeslagen en afgevoerd, zijn de AZbox-modules geïntegreerd in een compleet, betrouwbaar en duurzaam systeem, ondersteund door een geïntegreerd distributiekanaal, tegen minimale bedrijfskosten.

  • het infiltreren van regenwater in de ondergrond wanneer de constructie niet waterdicht is ontworpen. De structuur wordt vervolgens gewikkeld in een geotextiel. In dit geval wordt het overtollige regenwater opgevangen en tijdelijk opgeslagen in de AZbox, en alsdan geleidelijk geïnfiltreerd afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem.

De producten