AZBOX

AZbox: regenwaterretentie- en infiltratiesysteem van de SAUL-familie

Nidaplast creëerde en ontwierp de AZbox in polypropyleen.

AZbox-modules worden beschouwd als ultralichte alveolaire structuren (SAUL) zoals gedefinieerd in de technische gids van IFSTTAR. Dit is een praktische oplossing voor overstromingen die gebaseerd is op een begraven regenwaterbeheersysteem.

Deze modules maken het mogelijk:

  • het vasthouden van regenwater wanneer de structuur is gewikkeld in een waterdicht geomembraan.

In dit geval kunnen de noppen bij hevige regenbuien grote hoeveelheden water opslaan, waardoor de geleidelijke stroming naar de ontvangende omgeving wordt bevorderd. Om ervoor te zorgen dat het water in de best mogelijke omstandigheden wordt opgeslagen en afgevoerd, zijn de AZbox-modules geïntegreerd in een compleet, betrouwbaar en duurzaam systeem, ondersteund door een geïntegreerd distributiekanaal, tegen minimale bedrijfskosten.

  • infiltratie van regenwater in de ondergrond wanneer de constructie niet waterdicht is ontworpen. De structuur wordt vervolgens gewikkeld in een geotextiel. In dit geval wordt het overtollige regenwater opgevangen en tijdelijk opgeslagen door de AZbox noppen en platen geleidelijk geïnfiltreerd afhankelijk van de doorlatendheid van de bodem.

De producten